Als lid van het scherende heren-promotieteam zet je je op vrijwillige basis in om deze website onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door promotie­materiaal uit te delen en/of door het actief werven van modellen en/of donateurs. Je werkt individueel en bepaalt zelf wanneer je activiteiten uitvoert. Je doet dit voor het goede doel: er staat dus geen financiële vergoeding tegenover. Serieuze interesse? Vul dan onderstaand formulier zorgvuldig in en klik daarna op "verstuur mijn gegevens". Alvast bedankt!

Je kunt overigens ook deze website promoten door vermelding op je sociale media, zoals instagram. Of plaats een kleine banner op je eigen site, klik hier om naar de bannerpagina te gaan.
voornaam en achternaam *
voorletter(s)
geslacht
man       vrouw

straat en huisnummer *
..
postcode en woonplaats *
..
land *

telefoon gsm *
telefoon vast
e-mail *

geboorteplaats en -land *
geboortedatum *
instagram
eigen website


opmerkingen
opslaan mijn gegevens *
Zoals beschreven in de privacy-verklaring, gaat deze site zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Ik geef toestemming dat mijn gegevens worden opgeslagen in de administratie van scherendeheren.net.
akkoord

opslaan mijn IP-adres *
Elke computer die met het internet is verbonden heeft een eigen, uniek nummer: het IP-adres. Hiermee kan worden achterhaald vanaf welke computer gegevens verstuurd zijn. De computer waarmee je nu werkt, heeft IP-adres . Dit IP-adres wordt meegestuurd en opgeslagen.
Ik geef toestemming dat mijn IP-adres wordt opgeslagen.
akkoord
klik op de button hiernaast

disclaimer aanmelding
Een aanmelding kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd.


Bedankt voor je interesse in deze website
en dat je je wilt inzetten om deze site te promoten.